Bán 1/3 căn nhà duy nhất, có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Hỏi: Cha mẹ tôi làm ăn thua lỗ nên phải bán 1/3 căn nhà đang ở. Nhà này cha mẹ tôi được Nhà nước cấp giấy hồng năm 2014.

Nay chi cục thuế gửi thông báo cha mẹ tôi phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đây là căn nhà duy nhất của cha mẹ tôi thì tại sao khi bán không được miễn nộp thuế TNCN?

Nguyen Van Cuong ([email protected])

thuethunhapcanhan cfc3
Bán 1/3 căn nhà duy nhất, có được miễn thuế thu nhập cá nhân?
(ảnh minh họa)

Trả lời:

Điều 3 Thông tư 111 ngày 15/8/2013 và Thông tư 92 ngày 15/6/2012 của Bộ Tài chính quy định đối tượng được miễn thuế TNCN là khi chỉ có duy nhất một căn nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và phải đáp ứng cả ba điều kiện sau đây:

Sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở tại thời điểm chuyển nhượng.
Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. (Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.)
Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở đó.

Căn cứ những điều trên thì trường hợp của cha mẹ chưa đáp ứng đủ các điều kiện để hưởng chế độ miễn nộp thuế TNCN.

Dù đây là căn nhà duy nhất của cha mẹ bạn tại thời điểm mua bán và được cấp giấy hồng trên 183 ngày nhưng cha mẹ bạn chỉ bán 1/3 diện tích căn nhà nên họ phải nộp thuế TNCN.

Như vậy, chi cục thuế thông báo thu tiền thuế TNCN của cha mẹ bạn là đúng quy định pháp luật đã nêu nói trên.

Luật sư Lê Đăng Liệu, 
Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (Tp.HCM)

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *