Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

Những chiếc gương thường không ở trong bếp. Nhưng nếu có, bạn sẽ trang trí và sắp đặt chúng như thế nào?

Một chiếc gương trong bếp không chỉ để giúp bạn ngắm nghía khi muốn, mà còn là vật trang trí hết sức sang trọng. Chiếc gương khiến không gian trở nên sáng hơn và mang lại cho bếp một vẻ đẹp lạ khi được sắp đặt tại những vị trí khác nhau.

guong soi 13 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 1 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 4 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 5 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 6 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 7 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 8 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 9 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 10 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 11 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

guong soi 12 Bố trí gương trong bếp sang trọng & thông thoáng hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *