Có được bán nhà để thờ cúng không?

Hỏi: Các con tôi đều có nhà riêng, hiện chỉ có gia đình con gái út sống cùng tôi. Nay tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà này cho con gái út nhưng chỉ được để ở và thờ cúng, không được phép bán. Như vậy có được không?

Ông Phạm Văn Cường (Huyện Cần Giờ, Tp.HCM)

ng c83d
Có được bán nhà để thờ cúng không? (ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Di chúc thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác. Theo Điều 648 Bộ luật Dân sự 2005, quy định người lập di chúc có các quyền sau:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Bên cạnh đó, tại Ðiều 670 bộ luật trên quy định trường hợp người lập di chúc có thể để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản này không được chia thừa kế mà được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng.

Trường hợp người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.  

Do đó, ông hoàn toàn có thể giao lại căn nhà của mình cho người con gái út ở để thờ cúng ông bà chứ không được bán, nội dung này cần được ghi rõ trong di chúc của ông.

Khi di chúc có hiệu lực pháp luật thì con gái út của ông (người được ông chỉ định) sẽ trực tiếp thực hiện việc thờ cúng và được ở trên căn nhà này cũng như cô ấy sẽ không được chuyển nhượng cho người khác.  

Luật sư Trần Công Ly Tao, 
Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao(Tp.HCM)

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *