Độc đáo với mẫu giá sách kiêm kệ rượu được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi

Capolinea Design là một nhóm thiết kế nội thất người Ý chuyên về nội thất mang tính thân thiện với môi trường vừa cho ra mắt thiết kế vô cùng độc đáo và đẹp mắt được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi. Đó chính là chiếc giá sách kiêm kệ rượu 100% được làm từ những nguyên liệu tái chế.

cfd196882283230e97dff08916e9e20b Độc đáo với mẫu giá sách kiêm kệ rượu được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi

e22c3bf9a719c0d74fd22d5e777a2cb7 Độc đáo với mẫu giá sách kiêm kệ rượu được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi

0c15f687f89c9869b0eb9895d8d683c4 Độc đáo với mẫu giá sách kiêm kệ rượu được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi

09b00acabfe20bc4c7facd38dd136e82 Độc đáo với mẫu giá sách kiêm kệ rượu được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi

54088434b7fb837a694c43cde30860a5 Độc đáo với mẫu giá sách kiêm kệ rượu được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi

b14445f479a7e3a0f8ae474c8932840a Độc đáo với mẫu giá sách kiêm kệ rượu được làm từ những ống gỗ và tấm card bỏ đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *