Được phép gia hạn giấy phép xây dựng mấy lần?

Hỏi: Tôi vừa được UBND quận cấp giấy phép xây dựng nhưng do gia đình có chuyện nên đã tạm dừng việc xây nhà.

Nếu tôi gia hạn giấy phép thì được gia hạn mấy lần và thời gian tối đa là bao lâu?

Pham Tuan Khanh ([email protected])

giayphepxaydung 6bb1
Được phép gia hạn giấy phép xây dựng tối đa hai lần,
 thời hạn gia hạn tối đa là 12 tháng

Trả lời:

Căn cứ Điều 99 Luật Xây dựng năm 2014 thì chủ đầu tư được gia hạn giấy phép xây dựng tối đa hai lần, thời hạn gia hạn tối đa là 12 tháng.

Trước thời hạn giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng như đã nêu ở trên.

Riêng đối với công trình nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình có thể đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời gian tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Nếu hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

1.   Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

2.    Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

Do đó, bạn được phép gia hạn giấy phép xây dựng hai lần với thời hạn tối đa 12 tháng theo quy định trên. 

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, 
Đoàn Luật sư Tp.HCM

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *