Giải đáp vướng mắc về hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

Ông Lê Ngọc Lương, Hà Nội hỏi: Công ty tôi đang triển khai 1 dự án, dự án này đã có nhiều căn hộ được ký hợp đồng mua bán từ trước ngày 1/7/2015 là ngày Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực. Song, sau ngày 1/7/2015, công ty tiếp tục ký hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án này. Vậy các hợp đồng sau có phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 55, 56 của Luật mới không?

3 fcd7
Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng hướng dẫn trường hợp của ông Lê Ngọc Lương như sau:

Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có nội dung nêu rõ, đối với các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày Nghị định nêu trên có hiệu lực thi hành, các hợp đồng này được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại.

Do đó, đối với các hợp đồng ký trước ngày 1/7/2015, chủ hợp đồng không phải ký lại hợp đồng.

Cần chú ý, đối với các hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai ký từ ngày 1/7/2015, chủ đầu tư dự án phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Có nghĩa là, chủ đầu tư phải thực hiện thông báo cho Sở Xây dựng về căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đồng thời phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

Theo Tạp chí Tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *