Hệ số điều chỉnh giá Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới

Bộ Xây dựng có Công văn số 1199/BXD-KTXD, ngày 17/6/2016 trả lời Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Giao thông Vận tải về việc thỏa thuận hệ số điều chỉnh giá KL cho một số nhóm công tác của gói thầu PK1-B, PK2 Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới.

quoclo3moi e7c3
Hệ số điều chỉnh giá Dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới

Nội dung cụ thể như sau:

Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng quy định về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng, Bộ Xây dựng chỉ có ý kiến thỏa thuận đối với chỉ số giá xây dựng của công trình theo tuyến đi qua địa bàn thuộc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đo dó, đối với hệ số điều chỉnh giá KL cho một số công tác của các gói thầu PK1-B, PK2, các bên cần căn cứ vào chỉ số giá do Bộ Xây dựng đã có ý kiến thỏa thuận áp dụng cho các gói thầu này và các hệ số a, b, c, d… trong công thức điều chỉnh giá hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận để tính toán, xác định cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo Xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *