Hỏi về thủ tục tách thửa, làm sổ đỏ

Hỏi: Bố mẹ tôi có 1490m2 đất ở, trong đó chỉ có 120m2 là đất ở còn 1370m2 là đất vườn. Bố mẹ tôi đã cắt cho tôi 370m2 trong số 1370m2 đất vườn.

Nay tôi muốn làm bìa đỏ tên phần đất 370m2 đất kia cần những thủ tục gì? Chi phí như thế nào?

duongvu@…

tachsodo1 898d
Hỏi về thủ tục tách thửa, làm sổ đỏ

Trả lời:

Bạn cần làm thủ tục tách thửa từ mảnh đất vườn của bố mẹ trước khi tiến hành làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục tách thửa được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất với thửa đất mới tách, hợp nhất.

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người được cấp  hoặc gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Hồ sơ khi thực hiện thủ tục tách thửa đất được quy định tại Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT bao gồm:

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trong trường  hợp này của bạn, bố mẹ bạn là người đang có quyền sử dụng đất. Sau khi làm thủ tục tách thửa hoàn tất, bố mẹ của bạn và bạn lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng sau đó tiền hành xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp bố mẹ tặng cho con quyền sử dụng đất thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân (phải chứng minh bằng giấy khai sinh). Ngoài ra bạn phải nộp lệ phí trước bạ với 0,5% giá đất do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định của pháp luật về đất đai và các phí, lệ phí hành chính khác khi thực hiện các thủ tục liên quan.

Công ty Luật Danh Chính

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *