Hỏi về việc bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ đất nông nghiệp (ruộng lúa 2 vụ) không còn đất để sản xuất thì có được bồi thường bằng đất dịch vụ không?

Và định mức thu hồi bao nhiêu m2 đất nông nghiệp thì bồi thường 1m2 đất dịch vụ? Quy định của pháp luật về trường hợp này như thế nào? Xin cảm ơn!

tuhdndsonla@…

thuhoidat2 ce21
Hỏi về việc bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp
(ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời: 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013, một trong những nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đó là ““Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

Trường hợp nhà bạn bị thu hồi đất nông nghiệp thì khi bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng, tức là chỉ được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.

Công ty luật Thiên Thanh

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *