Làm thế nào để hủy hợp đồng tặng cho nhà?

Hỏi: Tôi đã làm hợp đồng tặng cho nhà cho đứa cháu nội và hợp đồng đã được công chứng. Tuy nhiên, hiện cháu tôi chưa đi làm giấy chủ quyền đứng tên.

Nay, tôi muốn hủy bỏ hợp đồng nhưng đứa cháu không đồng ý. Xin hỏi, tôi nên làm thế nào?

Nguyễn Trường Thanh (Bình Tân, Tp.HCM)

hopdongtangthue 5755
Làm thế nào để hủy hợp đồng tặng cho nhà?
(ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1, Điều 44 Luật Công chứng: “Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng”.

Điều 6 Luật Công chứng quy định: Văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị tòa án tuyên bố là vô hiệu.

Trong trường hợp của ông, nếu người cháu nội không đồng ý hủy hợp đồng và không thể tự thỏa thuận được ông có thể khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng tặng cho vô hiệu. Ông phải đưa ra được các căn cứ để yêu cầu tòa án tuyên là vô hiệu theo quy định của Bộ Luật Dân sự mới mong tòa đáp ứng yêu cầu.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn đầu tư tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *