Quy định thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Bộ xây dựng Công văn số 11/BXD-KTXD, ngày 20/5/2016 trả lời Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng 1 Hà Nội (Investco1) về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng công trình.

hopdongxaydung 28f8
Quy định thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng (ảnh minh họa)

Nội dung cụ thể như sau:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng đã ký kết, các bên điều chỉnh giá hợp đồng trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng làm căn cứ thanh toán, quyết toán hợp đồng; việc lập dự toán đối với khối lượng phát sinh để ký phụ lục hợp đồng và xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh là phù hợp với quy định của Nhà nước.

Dự toán này phải phù hợp với các thỏa thuận của hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan.

Theo Xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *