Tiếp tục gia hạn gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng như thế nào?

Hỏi: Tôi đang vay vốn theo gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng. Tôi được biết gói tín dụng này không bị dừng giải ngân từ tháng 6/2016. Tuy nhiên, tôi còn 2 đợt giải ngân sau tháng 6/2016 trong khi ngân hàng cho vay thông báo chưa có hướng dẫn về việc gia hạn gói vay này.

Tìm hiểu mới biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có báo cáo và đang chờ phê duyệt. Xin hỏi, việc gia hạn cho gói tín dụng trên sẽ thực hiện như thế nào?

Nguyễn Thùy An 

vaymuanha 0ebd
Về gói tín dụng 30 nghìn tỷ, các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân
 đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước 31/3/2016.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời: 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao NHNN phối hợp, chủ trì với Bộ Xây dựng cùng các cơ quan liên quan theo thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời hạn giải ngân gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở, vào ngày 30/5/2016, NHNN đã có Công văn số 3954 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn chương trình theo hướng cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước 31/3/2016 với các khách hàng hộ gia đình, cá nhân vay để mua, thuê mua, thuê nhà ở, cải tạo sửa chữa, xây dựng mới nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

Để chủ động đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/5/2016, NHNN có Công văn số 3955 chỉ đạo các ngân hàng thương mại kể từ ngày 1/6/2016 sẽ tiếp tục giải ngân với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước 31/3/2016 bằng nguồn vốn của ngân hàng thương mại theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2013 và Thông tư số 32/2014 của NHNN.  

Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản thông báo tới các ngân hàng thương mại sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *