Xin hoàn lại thuế thu nhập cá nhân đã nộp được không?

Hỏi: Tôi đã nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi bán nhà đất. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện mình thuộc diện được miễn thuế. Vậy xin hỏi luật sư, tôi phải làm sao để nhận lại tiền thuế lỡ đóng?

Trân trọng cảm ơn!

An Xuân Tuyển ([email protected])

hoanthueTNCN aa6c
Xin hoàn lại thuế thu nhập cá nhân đã nộp? (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).

Trả lời:

Theo quy định của Luật Thuế TNCN và Nghị định 65/2013, cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế TNCN nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Tại thời điểm chuyển nhượng nhà đất, cá nhân chỉ có quyền sử dụng, quyền sở hữu một nhà ở hoặc một thửa đất ở;

– Tính tới thời điểm chuyển nhượng, thời gian tối thiểu có quyền sử dụng, sở hữu đất ở, nhà ở là 183 ngày;

– Nhà ở và quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Mặt khác, Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế TNCN cũng quy định được hoàn thuế khi số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế và các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, bạn cần gửi đơn đến chi cục thuế để đề nghị được xem xét, giải quyết hoàn thuế. Lưu ý, kèm theo đơn là các văn bản, giấy tờ cam kết liên quan về nhà đất duy nhất tại thời điểm mua bán.

Luật sư Lê Văn Hoan
(Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn, Tp.HCM)

Theo Pháp luật Tp.HCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *